Upevňovacie prvky 31

Obj.číslo ø [ mm] Typ Rozsah dodávky Cena bez DPH
GY-12-16 12 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 23,91€
GY-20 16 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 28,64€
GY-32 20, 25, 32, 40 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 32,32€
GY-40 50, 63 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 36,71€
GY-50-63 80 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 57,57€
GY-80-100 100 guľový kĺb na piestnicu guľový kĺb 76,36€
GA-12-16 12 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 16,07€
GA-20 16 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 17,66€
GA-32 20, 25, 32, 40 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 22,72€
GA-40 50, 63 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 27,82€
GA-50-63 80 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 57,95€
GA-80-100 100 kĺbové oko na piestnicu kĺbové oko 75,16€
U-12-16 12 kontramatka na piestnicu matica 0,29€
U-20 16 kontramatka na piestnicu matica 0,41€
U-25-32 20, 25, 32, 40 kontramatka na piestnicu matica 0,50€
U-40 50, 63 kontramatka na piestnicu matica 0,69€
U-50-63 80 kontramatka na piestnicu matica 1,20€
U-80-100 100 kontramatka na piestnicu matica 1,85€
C-31-32 32 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 22,85€
C-31-40 40 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 26,23€
C-31-50 50 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 28,64€
C-31-63 63 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 34,67€
C-31-80 80 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 43,56€
C-31-100 100 kyvná vidlica vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 60,77€
I-12-16 12, 16 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 5,01€
I-20-25 20, 25 kyvné upevnenie kyvná vidlica s čapom a poistkami 6,61€
L-31-12-16 12, 16 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 14,47€
L-31-20 20 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 15,75€
L-31-25 25 ložisko vzadu kyvná vidlica, 4 skrutky, kolík 16,97€
B-31-12-16 12, 16 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 2,49€
B-32-20 20 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,13€
B-31-25 25 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,29€
B-31-32 32 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 3,47€
B-31-40 40 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 4,96€
B-31-50 50 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 6,61€
B-31-63 63 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 9,05€
B-31-80 80 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 13,20€
B-31-100 100 pätkové upevnenie 2 pätky, 4 skrutky 15,25€
D-E-31-12-16 12, 16 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 16,97€
D-E-32-20 20 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 18,54€
D-E-32-25 25 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 19,37€
D-E-31-32 32 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 22,31€
D-E-31-40 40 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 25,43€
D-E-31-50 50 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 28,64€
D-E-31-63 63 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 39,18€
D-E-31-80 80 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 51,16€
D-E-31-100 100 príruba vpredu/vzadu príruba, 4 skrutky 57,95€
GK-20 16 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 38,18€
GK-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 40,52€
GK-40 50, 63 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 47,90€
GK-50-63 80 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 61,89€
GK-80-100 100 samovyrovnávací úchyt na piestnicu samovyrovnávací úchyt 78,84€
GKF-20 16 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 43,47€
GKF-25-32 20, 25, 32, 40 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 51,58€
GKF-40 50, 63 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 57,17€
GKF-50-63 80 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 72,93€
GKF-80-100 100 samovyrovnávacia príruba na piestnicu samovyrovnávacia príruba 95,03€
DC-31-12-16 12, 16 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 24,16€
DC-31-20 20 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 25,07€
DC-31-25 25 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 26,02€
DC-31-32 32 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 27,09€
DC-31-40 40 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 28,79€
DC-31-50 50 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 32,50€
DC-31-63 63 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 37,92€
DC-31-80 80 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 56,51€
DC-31-100 100 spojovacia príruba medzipríruba, 4 skrutky, kolík 83,27€
ZC-32 32 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 16,48€
ZC-40 40 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 23,04€
ZC-50 50 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 24,71€
ZC-63 63 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 35,43€
ZC-80 80 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 37,11€
ZC-100 100 šikmá konzola vzadu uhlový úchyt 56,77€
G-12-16 12 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 2,64€
G-20 16 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,13€
G-25-32 20, 25, 32, 40 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 3,91€
G-40 50, 63 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 6,39€
G-50-63 80 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 13,11€
G-80-100 100 vidlica na priestnicu vidlica, rýchloupínací čap 23,75€